NotReadableException {#10766
 #message: "Unable to init from given binary data."
 #code: 0
 #file: "/home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/vendor/intervention/image/src/Intervention/Image/Gd/Decoder.php"
 #line: 115
 trace: {
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/vendor/intervention/image/src/Intervention/Image/Gd/Decoder.php:115 {if ($resource === false) {   throw new NotReadableException(    "Unable to init from given binary data."
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/vendor/intervention/image/src/Intervention/Image/AbstractDecoder.php:343 {case $this->isBase64():  return $this->initFromBinary(base64_decode($this->data));}
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/vendor/intervention/image/src/Intervention/Image/AbstractDriver.php:66 {{  return $this->decoder->init($data);}
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/vendor/intervention/image/src/Intervention/Image/ImageManager.php:54 {{  return $this->createDriver()->init($data);}
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/vendor/intervention/image/src/Intervention/Image/ImageManagerStatic.php:58 {{  return self::getManager()->make($data);}
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/framework/helpers/functions.php:175 {}\r$image = Image::make($srcPath);\r$image->fit($maxWidth, $maxHeight, static function ($constraint) {\r
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/framework/helpers/functions.php:486 {if (!file_exists($filepath)) {\r  resizeImage($attachment_realpath, $filepath, $width, $height, $extension);\r  // Bổ sung vào metadata để sau này khi user xóa ảnh thì xóa luôn cả ảnh resize\r
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/framework/helpers/template_tags.php:41 {{\r  $defaultImage = getImageUrlById(getOption('hinh_anh_mac_dinh'), $width, $height);\r  try {\r
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/framework/app/Settings/ThemeSettings.php:131 {  }\r  $image = getPostThumbnailUrl($obj->ID, 1200, 628);\r} else {\r
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php:292 {} elseif ( $the_['accepted_args'] >= $num_args ) {\t$value = call_user_func_array( $the_['function'], $args );} else {
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php:316 {$this->doing_action = true;$this->apply_filters( '', $args );}
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-includes/plugin.php:484 {
   › 
   › $wp_filter[ $tag ]->do_action( $arg );}
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-includes/general-template.php:3009 {\t */\tdo_action( 'wp_head' );}
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/header.php:7 {\t<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">\r  <?php wp_head() ?>\r</head>\r
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-includes/template.php:730 {if ( $require_once ) {\trequire_once $_template_file;} else {
   arguments: {
    "/home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/header.php"
   }
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-includes/template.php:676 {if ( $load && '' !== $located ) {\tload_template( $located, $require_once, $args );}
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-includes/general-template.php:48 {
   › 
   › if ( ! locate_template( $templates, true, true, $args ) ) {\treturn false;
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/single-product.php:1 {
   › 
   › <?php get_header(); the_post() ?>\r<?php\r
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-includes/template-loader.php:106 {if ( $template ) {\tinclude $template;} elseif ( current_user_can( 'switch_themes' ) ) {
   arguments: {
    "/home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-content/themes/nrglobal/single-product.php"
   }
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-blog-header.php:19 {// Load the theme template.require_once ABSPATH . WPINC . '/template-loader.php';arguments: {
    "/home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-includes/template-loader.php"
   }
  }
  /home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/index.php:17 {/** Loads the WordPress Environment and Template */require __DIR__ . '/wp-blog-header.php';arguments: {
    "/home/vietnhat/domains/govietnhat.nrglobal.top/public_html/wp-blog-header.php"
   }
  }
 }
}

Nội thất nhà hàng

Mã sản phẩm:

Giá : Liên hệ

Mô tả:

Công ty TNHH Gỗ Việt Nhật một trong những cơ sở sản xuất và cung cấp và phân phối đồ gỗ nội thất uy tín, chuyên nghiệp trên thị trường  Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên qua các mặt hàng phong phú và đa dạng như: bàn ghế học sinh, bàn ghế […]

Chia sẻ:

Sản phẩm khác

S

0905700007

Contact Me on Zalo